Charge Mate

Charge Mate

Charge Mate

De Mastervolt Charge Mate is een automatisch werkend relais waarbij twee batterijbanken parallel geschakeld worden indien de spanning tenminste 5 seconden boven een bepaald niveau stijgt, zodat beide batterijbanken tegelijk geladen kunnen worden. Zodra de spanning weer zakt, worden de batterijbanken weer ontkoppeld. Met een optionele schakelaar kunt u de Charge Mate gebruiken als een noodschakelaar tussen de twee batterijbanken in geval van een noodstart van de motor

Deze automatische modus is standaard geactiveerd. Wanneer de Charge Mate is uitgerust met een optionele afstandsbedieningsschakelaar kan de Charge Mate ook gebruikt worden als “Start Assist”. Bij een kortstondig drukken op de schakelaar zullen de accubanken gedurende 30 seconden met elkaar worden doorverbonden; dit is in de regel voldoende voor het uitvoeren van een noodstart.

De werking van de Charge Mate wordt weergegeven door een LED. Bij een gedoofde LED staan de batterijbanken niet met elkaar in verbinding. Zodra een van de batterijbanken wordt geladen zal de LED eerst gedurende 30 seconden langzaam knipperen totdat het relais zich zal sluiten. Bij gesloten relais zal de LED continu branden.

Charge Mate

Scheidingsrelais

Continu :

120A

Piek :

2000A

Aantal standen :

Vanaf 109,00 €
Excl btw

Scheidingsrelais

Continu :

500A

Piek:

2000A

Aantal standen :

Vanaf 231,00 €
Excl btw